Vores Arbejds Område

Rengøring:
 •  Restaurationsrengøring
 •  Institutionsrengøring
 •  Rengøring i svømmehaller
 •  Trapperengøring
 •  Toiletter
 •  Afkalkning
 •  Hovedrengøring
 •  Rengøring af mindre firmaer/institutioner


 
  Ejendomsservice/Havearebejde:

 •  Viceværtsservice
 •  Kontakt til beboere
 •  Trapperengøring
 •  Skakttømning
 •  Klipning af hæk/plæne
 •  Vedligeholdelse af grønne arealer
 •  Snerydning og saltning
 •  Bortkørsel af diverse affald med mere
 •  Flyttehjælp
 •  Beredskabsfunktion